Obecnie prowadzenie firmą coraz częściej jest związane z koniecznością powierzenia części obowiązków zewnętrznym podmiotom. Dotyczy to zarówno z zagadnieniami bieżącymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Raporty roczne są źródłem niepokoju dla licznych firm. Prócz tego nie każda placówka posiada na tyle przeszkolonych pracowników, by w sposób profesjonalny taki raport zinterpretować. Z tego powodu znacznie częściej firmy polegają na usługach agencji reklamowych w tej kwestii. Renomowane agencje reklamowe nie tylko traktują każdego zleceniodawcę w sposób indywidualny, ale także każdy plan działania tworzą od zera. Dokładnie tak dzieje się w przypadku raportów rocznych z działalności danej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły konstruowane od podstaw, bez uniwersalnych szablonów, z wzięciem pod uwagę specyfiki danego podmiotu. Profesjonalna agencja reklamowa ma na względzie również cel tworzenia takiego raportu, jego zastosowanie praktyczne. W procesie powoływania do istnienia raportu rocznego bardzo ważne są także powtarzające się konsultacje z przedstawicielami danej firmy. Indywidualnie wykreowany raport prezentuje treści zarówno statystyczne jak i odmienne w atrakcyjny, a równocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie badania rynku są przy tym przygotowywane przez ekspertów z dziedziny marketingu. audyt komunikacji wizualnej. Można zatem konstruktywnie zastosować się do nich w dalszych posunięciach przedsiębiorstwa, tak w aspekcie finansowym, jak i strategii całościowych.