Wśród wielu miast w kraju, Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze kultury i rozrywki, ale również na wielu odmiennych polach. Staje się obszarem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.
Korzystne nowości w Krakowie.
Co niezłego załatwiono w trakcie ostatniego okresu? Ilość zmian i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których miasto często korzysta. Dynamiczne działanie w zakresie pozyskiwania dofinansowania sprawiły, że gmina uzupełniła się o następne drogi, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz kolejne miejsca dla ludności.
Niemałe inwestycje nie są widoczne dla statystycznego Krakusa. Nie oznacza to jednakowoż, że nie zostały poczynione. Najczęściej nie interesują nas nie związane z nami historie. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście za mało się robi. Podczas gdy miasto rozrasta się w każdym obszarze. Innowacje w obszarze zarządzania śmieciami, budowie oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie ekranów przeciw hałasowi to tylko niektóre zmiany, które pomagają krakusom lepiej oraz wygodniej funkcjonować. Kraków rozwija się też w zakresie możliwości rozrywkowych. Moc Krakowa idzie w górę dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena czy stadion Cracovia. takie nowości zachęcają przyjezdnych do odwiedzin.
Rozpoczynane przez radnych projekty nie obejmują tylko samego centrum Krakowa, ale też są połączone z pełnym województwem . W związku z tym lepiej nie utyskiwać lecz zauważyć innowacje w które obrósł Kraków.
Kolejne lata – o ile będzie możliwość utrzymania tempa rozwoju – umożliwią Krakowowi zostać prawdziwą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski prezydent